با سلام.ارمنستان برای زندگی و تحصیل چه شرایط خاصی دارد؟

پاسخ مدیر سایت : سلام لطفا با شمارهای که برای ارمنستان هست و روی سایت خورده تماس بگیرید و اطلاعات مورد نظر را دریافت کنید. متشکرم